Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2017 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info

Home

Rosmalen

Adressen

Adresvernieuwing 1954

Huisnummerregisters (1904-1940)

Huisnummerregister 1909

Huisnummerregister 1926

Huisnummerregister 1936

Bebouwing en bewoning

Bebouwing & bewoning 1940-1945

Bouwverordening 1905

Huizenlijsten 18e eeuw

Belastingen

Hoofdelijke omslag

Relevé gebouwde eigendommen (1816)

Bevolkingsregister

Politieverordening verhuizingen (1862)

Verordering woonplaatsverandering (1853)

Volkstelling van 1810

Volkstelling van 1826-1840

Foto's en afbeeldingen Rosmalen

Ansichtkaarten Rosmalen 1905

Ansichtkaarten Rosmalen Coudewater

Ansichtkaarten Rosmalen Gemeentehuis

Ansichtkaarten Rosmalen Lambertuskerk

Ansichtkaarten Rosmalen Overigen

Aquarellen Rosmalen door P. Testas

Grondgebruik 1832

Grondgebruik Coudewater en Maliskamp 1832

Grondgebruik Heeseind en Kruisstraat 1832

Grondgebruik Het Dorp 1832

Grondgebruik Polder van der Eigen Oosteind 1832

Grondgebruik Polder van der Eigen Westeind 1832

Historische kaarten

Kaart Camp 1784 (detail)

Kaart Kuyper 1867 (met wijkindeling)

Kaart Hattinga's 1751

Plattegrond Rosmalen 1976

Polderkaarten

Polders van Maasland 1752

Polder van der Eigen (Camp) 1795-1799

Polder van der Eigen (Camp) ca 1800

Polder van der Eigen 19e eeuw


Schattingskaarten Rosmalen 1880

Tiendkaarten 1866

Topografische kaart 1835

Kadaster

Beschrijving Rosmalen circa 1830 (tabel no. 5)

Kadaster 1832 op Google Maps

Coudewater & Maliskamp (sectie D)

Heeseind & Kruisstraat (sectie C)

Het dorp (sectie F)

Hintham (sectie E)

Polder van der Eigen Oosteind (Sectie B)

Polder van der Eigen Westeind (Sectie A)

Kadastrale werkzaamheden Rosmalen 1828-1831

Lijsten van eigendommen (1830-1832)

Minuutplans (1829)

Oorspronkelijke aanwijzende tafel (1832)

Plan van driehoeksmeting (1828)

Proces-verbaal verificatie kaarten e.a. (1829)

Proces-verbaal verdeling grondgebied (1829)

Processen-verbaal grensbepalingen (1821-1826)

Gemeente Alem, Maren en Kessel (1826)

Gemeente Berlicum (1821)

Gemeente Empel (1826)

Gemeente 's-Hertogenbosch (1822)

Gemeente Nuland (1826)

Staat vergelijking landmaten (1829)

Tarieflijst kadastrale legger (1832)

Hintham

Grondgebruik 1832

Grondgebruik Hintham-Noord 1832

Grondgebruik Hintham-Zuid 1832

Foto's en afbeeldingen Hintham

Ansichtkaarten Hintham

Luchtfoto Hintham-Noord 1953

Luchtfoto Hintham-Zuid 1953

Historische kaarten

Kaart Camp (Hintham ca 1790)

Kaart Domeinen Hintham 1867-1928

Bronnen

Bronnen beschikbaar via flickr


SITEMAP