Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2017 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info


Bunder

Roede

Ellen

Gedeelten

De Morgen zamengesteld uit 6 Loopzaten bevattende in Neerlandsche Maat

99

30

69.05.91.48

Het Loopzaat bestaande uit 50 Vierkante roeden id

16

55

11.509.858

De Roede bestaande uit 20 Bossche Voeten in lengte bedragende in Neerlandsche Maat


5

75.34.60

De Voet        “            “  10     “        Duimen “

    “                “       “        “                  “  0

28.76.73

De Duim       “            “   10    “         Lijnen  “

    “                “       “         “                  “0

02.87.67Morgen

Loopzaten

Roeden

Voeten

Duimen

Lijnen

Tientalige breuken

De Neerlandsche Bundel bevat in

Morgen der Gemeente

1

0

2

37

51

76

87.79.66


Loopenzaten idem

6

2

37

51

76

87.79.66

De Neerlandsche Roede bevat in

Roeden der Gemeente

3

8

37

51

76.87.79.66


Voeten “ id
1208

37

51

76.87.79.66

De Vierkante El bevat in

Voeten der Gemeente
12

8

37

51.76.87.79.66


Duimen “ id

1208

37

51.76.87.79.66

De ondergetekenden Burgemeester der Gemeente Rosmalen certificeren mits deze dat de bovengenoemde plaatselijke oude maten in de Gemeente gebruikelijk zijn en dat de Verhouding derzelven tot de nieuwe maat met juistheid is uitgedrukt.


      te Rosmalen den 14e April 1829


       W. Siepkens


Opgemaakt door mij Landmeter van de Eerste Klasse.

Te Rosmalen den 14e April 1829.

    J.A. KnaapBron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te ’s-Hertogenbosch, Archief Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Eindhoven, 1832- ca 1990, inv.nr. 11837


STAAT VERGELIJKING NIEUWE LANDMATEN MET OUDE LANDMATEN 1829 Provincie 																			Staat van Vergelijking der Nieuwe Landmaten  NoordBraband		            met de oude Landmaten der Gemeente Rosmalen   De oude Landmaten in deze Gemeente gebruikt wordende zijn: