Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2017 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info TARIEFLIJST ZOALS OPGENOMEN IN DE KADASTRALE LEGGER (1832)

T A R I E F  der zuivere begrootingen van iedere soort en klasse van vaste eigendommen in de gemeente Rosmalen, zoo als dezelve, ten gevolge der kadastrale schatting, bij besluit (PDF, opent in een nieuw venster) van den Gouverneur der provincie, onder dagteekening van den 29ste September 1837, zijn vastgesteld.


A Ongebouwde eigendommen

1 Gewone grond-eigendommen, met uitsluiting der vaarten, enz.

2 Vaarten, sluisgelden, regten van visscherij en overvaart1
Bouwlanden

Tuinen

Boomgaarden

Hooilanden

Klasse

1

f 32,00

Klasse

1

f 60,00

Klasse

1

f 45,00

Klasse

1

f 36,00


2

f 24,00


2

f 45,00


2

f 32,00


2

f 22,00


3

f 16,00


3

f 32,00

3

f 14,00


4

f 10,00
4

f 8,00


5

f 2,00
5

f 4,00

Weiland

Hakhout

Dennebosschen

Gronden tot vermaak

Klasse

1

f 32,00

Klasse

1

f 22,00

Klasse

1

f 12,00

Klasse

1

f 32,00


2

f 20,00


2

f 16,00


2

f 6,00

3

f 10,00


3

f 8,00


3

f 2,00

4

f 4,00


4

f 3,00Uitwegen gelijk bouwland

Dijken

Water als omliggend land

Oppervlakte der gebouwde eigendommen

Klasse

1

f 32,00

Klasse

1

f 10,00

Klasse

1

f 32,00

Klasse

1

f 32,00


2

f 24,00

2

f 24,00

3

f    “   

3

f 18,00

4

f    “   5

f    “   


Heide

Moeras

Waterkolken

Opgaande boomen

Klasse

1

f 1,50

Klasse

1

f 1,00

Klasse

1

f 0,25

Klasse

1

f 22,00


2

f 0,50
2

f 16,00


3

f 0,25
3

f 2,00

2
Eendekooij (het recht van)

Visscherij (het recht van)Klasse

1

f 40,00

Klasse

1

f 4,00
2

f 30,003

f    “   


B Gebouwde eigendommen

 1 Huizen.

 2 Koetshuizen en Stallen. [geen vermelding]

 3 Pakhuizen. [geen vermelding]

 4 Fabrijken, Trafijken en andere gebouwde eigendommen.


1

2Klasse

1

f 270,00

Windgraanmolen

Klasse

1

f 550,00

2

f 210,00

Roskooren- en grutmolen

Klasse

1

f 50,00

3

f 165,00

Rosoliemolen

Klasse

1

f 24,00

4

f 135,00

Looijerijen

Klasse

1

f 60,00

5

f 105,002

f 40,00

6

f 75,007

f 63,008

f 54,009

f 45,0010

f 36,0011

f 27,0012

f 21,0013

f 15,0014

f 9,0015

f 6,0016

f 3,00