Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2017 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info KAART VAN DE POLDERS VAN EMPEL, VAN DER EIGEN, LAAG EN HOOG HEMAAL 1752 Met profielen van de waterkeringen en dijken van Grave tot in Maasland Tekening, 180,9 x 64,5 cm, schaal 20,6 cm = Schaale van Duijsent Roeden Rijnlants (schaal ca 1:18.000) Nationaal Archief ’s-Gravenhage, 4. VTH, inv.nr. 1704