Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2017 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info

Begin 1936 is een nieuw huisnummerregister samengesteld, waarbij achter elk adres (alfabetisch op letter wijk gevolgd door het wijknummer) de opeenvolgende hoofdbewoners werden vermeld. Vermoedelijk is het register aangelegd tussen januari en april 1936 en bijgehouden tot ten minste mei 1939.

Het huisnummerregister vermeldt niet alleen woonhuizen; ook gebouwen met een andere functie dan wonen, hebben een wijkadres gekregen. De variëteit aan gebouwen is zo mogelijk nog groter dan in vorige huisnummerregisters. We treffen nu ook een tricotagefabriek, een sigarenfabriek, een drietal garages, én de telefooncentrale van het dorp aan. Bovendien zijn een winkel,  twee hutten in de polder, vijf houten noodwoningen en zelfs een woonwagen van een adres voorzien.

In dit register uit 1936 is uitgegaan van de adressen die bestonden sinds de omnummering van 1931. Men heeft toen de gemeente in 7 wijken verdeeld, waarbij elke wijk werd aangeduid met een letter van het alfabet (A t/m G) . Binnen de wijk zijn de huizen genummerd.. Gedurende een aantal jaren zijn in het huisnummerregister ook de nieuwe adressen met de hoofdbewoners genoteerd.

De indeling in 7 wijken en dienovereenkomstige nummering uit 1930 is, met wijzigingen en aanvullingen, in gebruik gebleven tot 1954. Sinds dat jaar bestaat in Rosmalen straatgewijze huisnummering.


Bron: Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Archief gemeente Rosmalen 1811-1932, inv.nr. 992 (huisnummerregister 1936)

HUISNUMMERREGISTER 1936

Huisnummerregister

Huisnummerregister 1936