Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2017 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info

In 1909 werden alle huizen in Rosmalen opnieuw genummerd. Waarschijnlijk vond deze hernummering plaats ten behoeve van de negende tienjaarlijkse Volkstelling in dat jaar. De indeling in drie wijken (aangeduid met de letters A, B en C) bleef gehandhaafd.

Met ingang van augustus 1909 werd de nieuwe wijknummering in de geboorteregisters van de Burgerlijke Stand gebruikt.

Het hier gepubliceerde huisnummerregister is van iets latere datum: het is vermoedelijk aangelegd tussen oktober 1909 en februari 1910. Achter elk wijkadres zijn de opeenvolgende hoofdbewoners vermeld, met verwijzing naar deel en bladzijde waarop zij in het bevolkingsregister voorkomen. De gebruikte nummering (I, II, III, IV) correspondeert met het volgende bevolkingsregister aanwezig in het archief van de gemeente Rosmalen over 1811-1932:


Bevolkingsregister 1907-1923

I    :  1907-1923 A-F en Gesticht van Meeuwen (inv.nr. 940)

II   :  1907-1923 G-K en Kostschool Sint-Antoine (inv.nr. 941)

III  :  1907-1923 L-S (inv.nr. 942)

IV  :   1907-1923 T-Z  (inv.nr. 943)


Het huisnummerregister uit 1909 toont aan dat niet alleen huizen met een woonfunctie, maar ook gebouwen die voor andere doeleinden waren bestemd, een nummer kregen.  Zo zijn scholen, kerken, twee boterfabrieken, twee molens, het raadhuis, het brandspuithuis, het liefdehuis en gesticht Coudewater van een wijknummer voorzien. Het register is bijgehouden tot ten minste juni 1920. Nieuw gebouwde huizen in deze periode kregen in het register een  ‘a’-nummer.

In 1919 vond een nieuwe huisnummering in Rosmalen plaats, die vanaf 1 januari 1920 in de administratie  is doorgevoerd. Men heeft toen de wijkindeling losgelaten en een doorlopende nummering gebruikt. In het huisnummerregister van 1909 is door personeel ter gemeentesecretarie van Rosmalen het nieuwe adres van 1920 bij elk oud wijkadres –voor zover van toepassing- vermeld.

In het bevolkingsregister 1907-1923 zijn bij iedere hoofdbewoner de opeenvolgende woonadressen genoteerd. Daar treft men ook het nieuwe huisnummer van 1920 voor het adres waar de hoofdbewoner op dat moment woonachtig was, aan. Ter controle kan het hier gepubliceerde huisnummerregister worden geraadpleegd.


Tenslotte nog een opmerking over de transcriptie. Vanwege de soms vele bijschrijvingen achter een wijkadres als gevolg van frequente verhuizingen, kan niet altijd worden ingestaan voor vermelding van de juiste chronologische volgorde van de hoofdbewoners op een adres. Wie voor een bepaald woonhuis de opeenvolgende bewoners (met de periode waarin zij daar gewoond hebben) wil achterhalen, moet ook andere bronnen raadplegen.


Bronnen: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  ’s-Hertogenbosch, Archief Provinciaal bestuur van Noord-Brabant 1814-1920 (toegang 17), inv.nr. 10290 (Gemeenterekening van Rosmalen over 1910). Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, Archief gemeente Rosmalen 1811-1932, inv.nrs. 940-944 (bevolkingsregister 1907-1923 + klapper), inv.nr. 989 (huisnummerregister 1909).


HUISNUMMERREGISTER 1909 VanHeumen.info - Bladzijde uit huisnummerregister 1909

Huisnummerregister

Huisnummerregister 1909